Güvenli Tasarım

YENİLİKÇİ VE GÜVENLİKLİ TASARIM!
(HAVA BY PASS EMNİYET VALFİ)
Pis su tankı dolduğu zaman marinalarda veya atık toplama tekneleri tarafından emme pompasıyla dışarıya boşaltılır. Pompanın emme debisi, havalandırma ventilinden emilen ve filtreden geçen havanın debisinden çok daha yüksek olduğundan, tankın içerisinde oluşacak negatif basınç dolayısıyla tankınız zarar görebilir(içine çökebilir, kaynaklarda çatlamalar ve yırtılmalar oluşabilir). Bu olasılığı engellemek için MOTEK PRO FİL 65 SCC ve PRO FİL 80 SCC hava by pass emniyet valfi ile satışa sunulur. Pompalama işlemi başlamadan havanın emniyet valfinden geçmesi için hava geçişi tapasını filtre ile verilen özel anahtarı ile açınız. Bu şekilde emiş için gereken hava debisi ventil ve filtreden önce sağlanmış olacağından tankınızı güvenle boşaltabilirsiniz. Boşaltma işlemi bittikten sonra havalandırma tapasını aynı şekilde kapatınız.

Motek Marine ®